Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.02.2012]

МИКРОЯЗОВИРИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ЯЗОВИРИ ЩЕ БЪДАТ УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ"

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще контролира техническото състояние и безопасността на всички язовири у нас, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Решението е взето по време на работна среща във връзка със стопанисването на язовирите и предприемането на мерки за тяхното обезопасяване. Стопанисването им ще бъде разделено между министерството на икономиката, министерството на земеделието и концесионерите, които оперират с общинските язовири.

Контролът ще се извършва чрез предприятието „Язовири и каскади", което ще дава предписания и ще налага принудителни мерки при неизпълнение на предписаното.

Същото предприятие ще стопанисва големите язовири, а стопанин на микроязовирите и язовирите без собственик ще стане дружеството „Напоителни системи". Микроязовирите и общинските язовири ще станат публична държавна собственост и ще бъдат управлявани чрез предприятието „Напоителни системи", ако съответната община се откаже от стопанисването им.

Във връзка с очакваното обилно топене на снега ще бъдат прегледани всички неизправни микроязовири, а при изправните ще бъде освободено минимум 50 процента от количеството на водата.

„Общинските язовири, които към момента са отдадени на концесия или имат наематели, съответно ще бъде направен преглед на тяхното състояние и независимо от желанието или нежеланието на операторите и общините, те ще бъдат приведени в съответствие с изискванията.

Всички язовири ще бъдат регистрирани в единна информационна база към министерството на регионалното развитие.

Промените ще бъдат регламентирани в закона за водите до десет дни.

Таня Атанасова

Предприятието „Язовири и каскади" ще налага принудителни мерки при неизпълнение на дадените предписания. Ако например не бъде изпълнено предписанието за източване на 50 процента от водата във връзка с топенето на снега, язовирът ще бъде източен принудително.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ