Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.01.2012]

ВЕЧЕ СИ ИМАМЕ ЛИЧЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, А ДОРИ И КУЧЕШКО ПАСПОРТЧЕ

Вече си имаме личен ветеринарен лекар, а дори и кучешко паспортче. Всяка крава, прасе или друго селскостопанско животно ще трябва да си има личен лекар. Фермерите ще могат да избират кой ветеринар да обслужва добитъка им и ще могат да го сменят веднъж годишно, ако не са доволни от него. Това предвижда проектозаконът за ветеринарната дейност, който беше приет на първо четене в Комисията по земеделие на Народното събрание.

Фермерите обаче поискаха да имат право да сменят ветеринарния лекар по всяко време, ако не са доволни от него. Промяната вероятно ще бъде приета на второ четене на законопроекта в комисията. Добитъкът ще може да взима хапчета само с рецепта от ветеринар, предвижда още законопроектът. Според документа фермерите ще трябва сами да плащат за задължителната имунизация на животните си.

Предвидена е и възможност за възстановяване на парите от държавен фонд "Земеделие" или чрез специална национална програма за подпомагане на животновъдството.

Ветеринарният лекар трябва да обича професията си, независимо в каква посока е избрал да се реализира. Според мен, това е формулата за успех във всяка една професия. Естествено, едно от основните качества, които трябва да притежава, е да обича животните, заяви общинският ветеринарен лекар Вълко Вълков

Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика предприемат ограничителни мерки и уведомяват незабавно РВМС и кмета на общината и кметството при съмнение или възникване на епизоотии и при поява на масова смъртност на животни, каза Вълков.

За провеждане на конкретните мерки по плана за превантивна дейност с болестта шап е създаден санитарен кордон, в който са включени 11 елховски и 19 боляровски села. На три пункта ще бъдат направени дезинфекционни площадки. Първият пункт ще е на разклона за Стефан Караджово и Оман и Денница, вторият ще е до село Попово по посока за Жребино, и третият пункт ще е до село Добрич в посока Ямбол. По информация на ветеринарните власти и турската страна е предприела мерки срещу шапа.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ