Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.01.2012]

OЩЕ 238 УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С 22 859 ДЕЦА ЩЕ УЧАСТВАТ В СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

Oще 238 учебни заведения с 22 859 деца ще участват в схемата „Училищен плод” през втория срок на учебната 2011/2012 година. Одобрение от втория прием по схемата получиха 135 от общо 138 кандидата.

Кандидатите по схемата са обособени в три групи – учебни заведения; общини и учебните заведения, които се намират на тяхната територия; както и еднолични търговци, юридически лица и организации на производители.

През първия учебен срок близо 100 000 деца от 709 училища получиха плодове и зеленчуци, а одобрените кандидати бяха 301.

Схемата „Училищен плод” е част от политиката на ЕС за подобряване на общественото здраве. Тя се прилага на територията на цялата страна в рамките на учебната година и обхваща децата от детските градини до учениците от ІV-ти клас.

Бюджетът й е над 3.6 млн. лв., а средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и държавния бюджет. Фонд „Земеделие” изплаща финансова помощ за извършени до 40 доставки.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ