Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.01.2012]

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА БМЧК-ЯМБОЛ

На 13.01.2012 г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК- Ямбол в залата на ОС на БЧК. Гости на събранието бяха г-жа Юлия Андонова – Председател на проверителна комисия на БМЧК, д-р Антоанета Антонова – Председател на ОС на БЧК, инж. Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК, представители от младежки НПО и др. На събранието, като делегати присъстваха доброволци от петте общини- Елхово,Болярово, Стралджа, Тунджа и Ямбол.

Събранието беше отчетно, при пристигането си делегатите се регистрираха и получаваха делегатски карти за гласуване. Комисията за правомощията на делегатите направи проверка на кворума на събранието и го обяви за легитимно. Областния координатор Димитър Андонов представи отчета на организацията за 2011 г, който беше приет с мнозинство от делегатите.

След отчетния доклад имаше изказвания от – г-жа Ю. Андонова и д- р А. Антонова.

Работата на областната организация на БМЧК- Ямбол през отчетния период беше оценена, като много добра.

Приет бе и план за работа на органицзацията на БМЧК за 2012 г., с няколко допълнения и изменения от присъстващите в залата.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ