Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.01.2012]

СЪЗДАВАНЕТО НА НЕРЕАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ Е ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Таня Атанасова

Един от проблемите в земеделието в България, който съществува от две години в България, е създаването на нереална конкуренция на много места в страната, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Юридически и физически лица, чиято дейност не е свързана със земеделието, закупуват земя и вдигат цената ѝ. Други тепърва решават да се занимават с подобна дейност и действията им не са подчинени на пазарните правила и водят до повишаване на цената на рентата.

Изкривяване на цените се постига и чрез търгове за наеми на общински и държавни земи и това се прави от няколко земеделски фирми в страната. Ако обработваш над 10 000 дка можеш да си позволиш на 100 дка да дадеш и тройна рента. Именно това правят те, за да спечелят търгове за наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

На практика, в Министерството на земеделието и храните постъпва информация за високи наемни цени на земята от ДПФ. В резултат на това, следващата година първоначалната цена на новия търг е двойна, защото статистиката е изкривена, коментират от НАЗ.

Същата е ситуацията и с рентите. Големите фирми вдигат изкуствено рентата, защото могат да си го позволят, и така елиминират от пазара малките производители. В продължение на 2 години рентата се дава в определения размер и след това собствениците получават далеч под договорените количества. Наемателят на земите им се е превърнал в монополист в района, тъй като вече няма конкуренция.

Трябва да се вземат мерки да се противодейства на порочните и непазарни практики, защото се отразяват зле на земеделския сектор. Държавата трябва да бъде безкомпромисна със сивата икономика, каквато съществува и в селското стопанство и при сделки с производителите, смятат от НАЗ.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ