Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.01.2012]

ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ И КОРИГИРАТ СПРАВКИТЕ СИ ЗА ПЛОЩИ ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2011

Актуализирана е системата за индивидуални справки по Директни плащания 2011

До 20 януари 2012 земеделските производители могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в слоя „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2011. Достъпът до данните се осъществява чрез връзката „Система за индивидуална справка по Директни плащания” на началната страница на ДФ „Земеделие”. Системата позволява генерирането на жалба по образец срещу обхвата на специализирания слой до Министъра на земеделието и храните. Справка за допустимия слой може да бъде направена и в Общинските служби „Земеделие” в областта. Препоръчително е фермерите да носят карти на блоковете земеделски стопанства от заявлението за подпомагане за 2011.

Жалбите ще се приемат в ОДЗ по постоянен адрес или адрес на управление до 20.01.2012. Служителите на ОДЗ ще приемат единствено жалби, генерирани по образец от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания”. Стопаните могат впоследствие да допълват възраженята си – отново по образец – с други блокове земеделски стопанства. Служителите на ОСЗ ще оказват съдействие за генерирането и попълването на жалбите. Няма да се приемат жалби за площи, вече проверени от Техническия инспекторат на ДФ „Земеделие” за Кампания 2011, тъй като те се одобряват за подпомагане единствено на базата на резултатите от проверките на място.

След обработката на жалбите, ДФ „Земеделие” ще преизчисли заявленията за плащане въз основа на актуализираните данни.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ