Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.01.2012]

НОВО ИЗИСКВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗАРАБОТЕНА ПРОГРАМА

Лора Величкова

На 4 януари 2012 година се състоя среща между ръководството на община Болярово и директора на Дирекция социално подпомагане- град Елхово Станка Събева. На нея се договори сътрудничество между двете страни във връзка с „Правилника за прилагане закона за социалното подпомагане” при реализиране на програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места. В тези програми са включени лица на месечно социално подпомагане.

Новото изискване е общината да консултира разработената програма с териториалното поделение на Главна инспекция потруда.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ