Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.01.2012]

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

Нови работни места се създават в началото на 2012 година за общината ни.

Национална програма „От социални помощи към временна заетост”(ОСПОЗ) стартира от 1 януари 2012 г. Общият брой работни места са 22, но ще се назначават поетапно. Ще работят по 6 часа на ден по поддръжка общинска собственост. От 1 януари 2012 година ще се назначат общо 5 лица, като 4 от тях ще са в град Болярово, а едно в село Оман. Ще бъдат назначени за 12 месеца.

За 10 месеца, отново на 6 часа ще бъдат назначени още две лица, които ще се занимават с комунално- битово почистване на площади, междублокови пространства и улици. А за 9 месеца от 1 април 2012 г. по дейност залесяване ще бъдат назначени и останалите 15 лица. Съответно- 5 в град Болярово, по три в селата Стефан Караджово и Мамарчево, а в Попово и Шарково по 2 лица.

А 19 лица по аварийни дейности пак към програма ОСПОЗ са преназначени за периода 1 януари – 31 март 2012 г. Те ще продължат да работят на четиричасов работен ден.

От 23 януари 2012 година за две нови длъжности по програма „Развитие”- „Нов избор” ще започнат обучение още 40 лица плюс няколко резерви. Обучителите са от НТС- Ямбол, по време на обучението тези лица ще получават стипендии в продължение на 45 работни дни, докато трае обучението. Длъжността, по които ще се обучават 20 лица плюс 3 резерви ще е работник поддръжка пътища. Обучението ще се проведе в село Стефан Караджово. Лицата ще бъдат назначени на работа през март за 10 месеца на осемчасов работен ден и на минималната работна заплата. Другата длъжност, по която отново 20 души (плюс 3 резерви) ще се обучават е озеленители-градинари, а обучението ще се проведе на територията на общинския център със същата обучителна организация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ