Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.01.2012]

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Таня Атанасова

От днес започва кампанията за плащане на данъка върху доходите на физическите лица. Те се облагат с 10-процентна ставка с изключение на доходите на едноличните търговци и от друга стопанска дейност, при които ставката е 15 на сто. Ако данъкът бъде платен по интернет или до 10 февруари, може да се ползва 5% отстъпка.

От тази година дължимата сума ще се закръгля до лев в полза на данъкоплатеца. Ако човек дължи 100,07 лева, това, което държавата очаква от него е да плати 100 лева. Без оглед на това дали са 100,01 или 100,90 лева. Закръгляването е в полза на всеки един данъкоплатец.

Въвежда се и улеснение за плащане на данъка върху доход от наем на обща етажна собственост. Юридическите лица ще го внасят авансово, като удържат сумата от наема. „Затова юридическо лице, което например е поставило антена на покрива на една етажна собственост, а тази етажна собственост не е регистрирана като юридическо лице, възникваше задължението да пусне 20,30 или 100 служебни бележки за изплатената 1/50-та част от наема, което изглежда доста несъответно като административна тежест с ползите и приходите. С последните промени в закона този въпрос беше регулиран.

Безработните и хората, които получават доход само от трудов договор, нямат задължението да подават декларация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ