Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.12.2011]

ГОСТУВАНЕ В КОФЧАЗ

Четвърта дейност по транграничния проект „Две различни практики- една обща цел"

Лора Величкова

От 19. до 23. декември 2011 година група ученици от 5.-8. клас, заедно с част от учителите си от СОУ „Д-р Петър Берон“ и двама учители от ОУ „Стефан Караджа“ гостуваха в община Кофчаз във връзка с осъществяването на четвъртата дейност по проекта- „Дни на приятелството в Кофчаз“.

Проектът „Две различни практики- една обща цел“ е № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция. Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.”

Първото медийно представяне на този проект беше на 14 юли 2011 година Финансиранетому е на стойност 86571 лв., с времетраене 30 юни 2011 г.- 29 юни 2012 г.. Главна цел : подобряване на трансграничните връзки, образователното развитие и социалното сближаване между училищата в Болярово и Кофчаз като предпоставка за тяхното устойчиво развитие. А подцелите включват: създаване на модел за по – ефективно обучение и мрежа за споделяне на иновативни образователни практики; утвърждаване и развитие на взаимоотношенията и връзките между училищата-партньори; осигуряване на възможности за образование без граници. Общо девет са дейностите, включени в проекта.

Освен членовете на екипа от българска страна: Евгения Минева- Янкова( ръководител на проекта), Мария Маринова(технически сътрудник), Галина Димитрова(счетоводител), в Турция гостуваха и председателят на Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ София Минева, секретарят на община Болярово- Нина Терзиева, директорите на двете училища в общината- Васил Гаджуров на СОУ „Д-р Петър Берон“(град Болярово) и Димитър Дичев на ОУ „Стефан Караджа“(село Стефан Караджово), преподавателките по биология -Събина Тодорова(СОУ „Д-р Петър Берон“), Дора Карагьозова(ОУ „Стефан Караджа“), математика- Нели Христова и началната учителка Мария Тодорова. В два от дните, на някои от workshop присъстваха и кметът на община Болярово Христо Христов и общинският съветник Петър Гурманов.

Разбира се, през цялото време с групата бях и аз като журналист и за тези пет незабравими дни ще разкажа на нашите читатели в тази статия.

На 19 декември в училището в Кофчаз всички те, заедно с учениците, бяха посрещнати от турските ученици с локум и цветя. Гостите бяха посрещнати от кмета на община Кофчаз Нури Чалъшкан, каймаканина Енвер Йоздерин, просветния директор Джахид Акън, директора на училището Хасан Хюсеин Ердем и част от колектива. Гостите разгледаха училището, класните стаи и кабинетите и се запознаха с колектива на училището в Кофчаз. Каймаканинът, кметът, просветният директор и директорът на училището в Кофчаз поздравиха гостите с добре дошли и споделиха радостта си, че са тук и ще имат възможност да наблюдават техните уроци. Директорът на ОУ „Стефан Караджа“ изказа задоволството си, че за пръв път ще наблюдава начина на преподаване при съседите ни, а Васил Гаджуров зарадва домакините с подарък- календар, на който са изобразени мигове от посещението на турските представители в Болярово. Приятно впечатление на всички направи,че картината на СОУ „Д-р Петър Берон“ е поставена на стената в един от училищните коридори, редом с други картини от живота на тяхното училище.

В края на срещата госпожа София Минева изрази задоволството си от положителните изказвания за посещението на сегашните домакини в Болярово и заяви, че с удоволствие ще наблюдават през тези дни и те уроците и workshop- овете им. И е уверена,че всеки един колектив има какво да научи от другия и това ще заздрави приятелството им.

Освен наблюдаваните уроци по четвърта дейност, за които ще разкажа подробно, екипът от българска страна, преподавателите и учениците имаха възможност да разгледат някои от забележителностите на Къркларели (а дори и на Одрин); посетиха най-старата джамия в Къркларели „Хазър бей джаами“, природонаучен музей, паркове, областната управа. Имаха възможност да посетят и областна дирекция „Наука и просвета“, където бяха приветсвани лично от началника на дирекцията Ибряхим Коркмаз и имаха възможност да споделят мнения за този проект и положителните последици от всеки вид партньорство. Секретарят Нина Терзиева увери Коркмаз в подкрепата на общината в този проект, а София Минева гарантира, че всяка дейност ще бъде изпълнена. Димитър Дичев разказа за образованието в нашата община.

Българските гости посетиха и най-голямото основно училище в Къркларели, наброяващо 1350 ученици. Там бяха посрещнати от директора Бинямин Четин, а един от преподавателите им демонстрира нов вид обучение, наречено „умната дъска“. Дъската всъщност е нещо като голям монитор, свързан чрез кабел с компютъра, а показалката е всъщност мишка и изважда на екрана различни програми, въведени там. Боляровските ученици имаха възможност да изпробват това нововъведение, а преподавателите успяха да обменят мнения за образованието в двете държави с директора на училището, носещо името „Мустафа Кемал Ататюрк“.

На 20 декември 2011 година гостите от България имаха възможност да наблюдават два урока по четвъртата дейност от проекта „ Две различни практики-една обща цел“- „Дни на приятелството в Кофчаз“.

Първият урок беше представен от преподавателя по биология в централното основно училище в Кофчаз Илхан Доксюз. Темата на урока беше „Размножаване и развитие на организмите“ , а учениците, пред които беше преподаван, бяха от шести клас. Урокът беше мултимедиен и за всеки от организмите и начина им на размножаване учениците имаха възможност да видят картини на тях и на средата, в която живеят и се размножават. Децата вземаха активно участие.

В края на урока преподавателката по биология Събина Тодорова, представила при гостуването на турските партньори своя мултимедиен урок, изказа мнението си за видяното. Нейната позиция бе,че в урока отлично са използвани новите методи- презентация и проектна работа и подчерта близката връзка между ученици и преподавател.

Вторият мултимедиен урок беше изнесен от преподавателя по математка Корай Кая пред 6. клас. Темата на урока беше „Триъгълници“. Учениците вземаха активно участие при задаваните от преподавателя въпроси за определение, видове триъгълници, свойства. При решаването на задачи се включи и ученичка от СОУ „Д-р Петър Берон“ и заедно с децата от Кофчаз търсиха отговорите на неизвестните стойности. След урока и изказаните мнения математикът Корай Кая подари на колежката си Нели Христова техни учебници и помагала.

А на последвалото упражнение: учениците да сглобят триъгълници и да разкаже всеки какъв триъгълник е направил и как го е определил като такъв, активно се включиха и учениците от СОУ „Д-р Петър Берон“. Най-активни бяха петокласничките Радина Станкова и Ана- Мария Тодорова, макар и най-малки.

На 21 декември 2011 година в една от залите на читалището на Кофчаз гостите от България имаха възможност да наблюдават workshop на тема „Моя роден край“, представен чрез презентация от Тюркан Бозкурт. На този workshop присъстваха кметовете и на двете общини- Болярово и Кофчаз.

В презентацията подробно се разказваше за града, създаването му, празника и нещата, с които се слави.В края на презентацията бяха показани мигове от посещението на турските ученици в Болярово. А във втората й част беше разказано за природната област от другата – турската страна на Странджа планина(в Болярово те чуха нашите, разказани чрез презентация особености на тази природна област Странджа). Чухме информация и видяхме картини за видовете растения и животински видове, срещани там, реки и езера, историческите и природните забележителности.

Вторият workshop беше представен от директора на основното училище в Кофчаз и беше със заглавие „Традиции, обичаи и календарни празници“. В началото Хасан Хюсеин заяви, че в този workshop ще говори не за различията между двата народа, както навсякъде досега, а ще потърси общото, обединяващо ни като съседи, живеещи в полите на една и съща планина- Странджа(Ъстранджа, наричана от тях).

Той разказа за няколко техни празника, съпровождани от съответните традиции и обичаи, като учениците, облечени в носиите, носени на тези празници, демонстрираха всеки един нагледно.

Традиционният годишен календар в Турция е разделен на две- разказа директорът: лято и зима. Летният сезон започва от 6 май Хъдреллез (съвпада с нашият Гергьовден), продължава 6 месеца и завършва през ноември. 8 ноември е денят, в който завършва лятото. Има дни, които разделят лятото и зимата, наречени 90. ден. Докато Хъдреллез и ноември се празнуват , средата на лятото и зимата не се отбелязват като празници.

Според преданието на 6 май- Хъдърелез- Хъзър и Иляс излизат да търсят животворната вода. Когато рибата им, която носели за ядене, оживяла, от капките вода от кладенеца те разбрали, че са намерили водата на вечния живот. От този ден Илас в моретата, а Хъзър на сушата, идват на помощ на хората, попаднали е беда. След това бяха изброени традициите и обичаите, свързани с празника. Например баницата с парата, която се прави тогава. А за всеки един от българските гости учениците от Кофчаз бяха приготвили късмети, които те си изтеглиха и бяха прочетени.

Другият празник, за който разказа директорът, беше така наречената ноемврийска камила, празнуващ се на 7 ноември вечерта. Младите девойки тогава се събират в една къща по махали, но истински герои на тези ноемврийски тържества са момците. Тогава се избират нови овчари, а за това тържество старите овчари подготвят камилските макети две седмици преди това. Пали се камилски огън и покрай него всички съществуващи дотогава вражди се прекратяват. Камилите са две и играят заедно, като по време на тази ритуална игра се изпълняват различни народни песни от битов и житейски характер.

Освен тези два празника, турските ученици представиха и обичая с правенето на къна на млада булка, като за ролята на булката взеха ученичка от СОУ „Д-р Петър Берон“, а и на всички гости сложиха по малко къна.

Учениците, както и преподавателите от община Болярово бяха много заинтригувани и впечатлени от представените им обичаи.

Последния мултимедиен урок българските партньори наблюдаваха на 22 декември. Представен им бе от Семра Акджан и учениците от 3. а клас. Те заедно демонстрираха как се правят кукли, с които се играе зад бяло платно. Куклите бяха техни национални нарицателни фолклорни герои - Карагьоз и Адживат. Смята се, че Карагьоз е роден именно в Къркларели и затова има издигнат паметник там. Семра Акджан разказа техните истории, както и как вечно се надприказват. Изпита и учениците какво са запомнили от този урок. А после турските и включилите се български ученици заедно оцветиха и сглобиха куклите, като подариха на всеки един от гостите по една за спомен, който да отнесат в България. А двама от третокласниците от Кофчаз изиграха една сценка с куклите на Крагьоз и Адживат.

След края на урока началната учителка от СОУ „ Д-р Петър Берон“ поздрави колежката си за интересния начин на преподаване, включвайки нови методи. Тя каза, че и ние имаме подобни двама герои- Хитър Петър и Настрадин Ходжа. А госпожа София Минева сподели, че ще си тръгнат от Кофчаз с малко тъга, защото по време на престоя си тук са почувствали новите приятели още по-близки. Сподели колко неусетно са минали тези дни за тях, но предстоят и още срещи, за които ще ги очакваме, за да проведем оставащите дейности.

Джахид Акън, просветен директор в Кофчаз, от своя страна сподели впечатлението си колко близки са се почувствали децата. Изказа благодарност към кмета на общината Христо Христов основната причина този проект да бъде факт и на основния организатор на всички дейности по проекта- председателят на Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ София Минева.

В последния ден- 23 декември 2011 г., поради лошите метеорологични условия, отпадна предварително подготвената програма за изпращането на гостите в училището в Кофчаз. Но на всички от българската група беше връчен благодарствен сертификат за участие от Джахид Акън и кмета на община Кофчаз Нури Чалъшкан.

На раздяла София Минева благодари на каймаканина и на кмета на община Кофчаз за гостоприемството, както и на директора на училището. Сподели удовлетворението си от името на всички относно разнообразната и интересна програма, която им е била изготвена. Всички, каза тя, са останали много доволни от видяното, чутото и наученото. Отново спомена, че си тръгват с тъга, защото ще им липсват приятелите, които вече имат в Кофчаз. И казвайки довиждане, остават с добри чувства към тях и очакват предстоящите нови срещи. Първата от тях е след средата на януари 2011 г. в Болярово.

Тогава престои петата дейност по проекта- кръгла маса на тема: “Актуални проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансгранично сътрудничество между Болярово и Кофчаз”. А проблемите за дискусия са: структура и приоритети на образователната система в България и Турция; партньорството училище- институции- родителска общност; форми на външно финансиране на училищните дейности – проекти, спонсорство, благотворителност; ученическото самоуправление като израз на демократичност и висока гражданска позиция; трансграничното сътрудничество като предпоставка за разрешаване на общи проблеми.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ