Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.12.2011]

ДФ „Земеделие” изплати субсидии на стойност 29 605 580 лева по три от схемите за специфично подпомагане на глава млечна крава. По схемата за поддържане на производство на краве мляко в икономически уязвими ферми 3463 фермери получават по 225 лв. на крава или общо 13 548 008 лева. Тази година субсидията на глава животно по схемата е с 25 лева по-голяма в сравнение с 2010.

Други 7 958 611 лева са преведени по сметките на 1481 стопани, кандидатствали по схемата за поддържане на производство на краве мляко в необлагодетелстваните райони . Ставката възлиза на 247 лв. за млечна крава, със 7 лева повече от миналата година.

Субсидиите по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони възлизат на 8 098 961 лева. Те отиват при 437 стопани. По схемата се изплащат 205 лв. на глава животно. През кампания 2010 сумата е била 180 лв.

По тези три схеми се подпомагат животновъди, които притежават млечна квота и отглеждат във фермата си съответно от 10 до 49 млечни крави; 10 и повече млечни крави за НДКМ2; 50 и повече млечни крави за НДКМ 3. За да получат финансово подпомагане, кандидатите трябва да продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави към датата 30 ноември от годината на кандидатстване.

До този момент ДФЗ вече бе изплатил над 51 млн. лева национални доплащания за говеда, месодайни крави, биволи, овце и кози. С новите плащания сега за специфично подпомагане общо оторизираните суми за животновъдите по подадените заявления през 2011 г. възлизат на 80 573 114 лв.

Предстои вторият транш национални доплащания за говеда, предвиден за средата на януари 2012.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ