Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.12.2011]

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС С ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛКИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Квалификационен курс с детските учителки в община Болярово

„ Интерактивни форми и методи за работа с деца и родители” бе темата на курса

Лора Величкова

На 10 декември 2011 година в ЦДГ „Здравец” в град Болярово с детските учителки на ЦДГ и филиалите се проведе квалификационен курс на тема „ Интерактивни форми и методи за работа с деца и родители”. Обучението води доц. д-р Стефка Динчийска, преподавател в Тракийски университет- град Стара Загора.

Обучението протече в четири сесии, като в първата доц. Динчийска откри курса,запозна учителките с целите и очакванията и представи темата. Основни акценти в първата сесия също се поставиха на същността и характеристиката на интерактивното обучение и класификация на методите, както и на изискванията на такъв вид обучение.

На втората сесия бяха засегнати въпросите за интерактивните методи за формиране на социалните умения, тези методи и техниките за представяне, сплотяване, позитивна нагласа и настроение. Интерактивни методи и техники за формиране на личностни умения, за овладяване на гнева, агресията, за решаване на конфликти.

В третата сесия се наблегна на интерактивните методи и техники за формиране на интелектуални умения за преподаване и учене. И в последната, четвърта сесия доц. Динчийска запозна детските учителки с интерактивните методи и техники за концентрация, запомняни е рефлекси.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ