Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.12.2011]

ДФ „Земеделие” изплати 28 428 031 лева по схемата за национални доплащания на глава животно, необвързана с производството. Субсидии получиха над 8 037 животновъди. В средствата влизат близо 1.1 млн. лева, предназначени за 86 биволовъди, които през тази година за първи път получават национални доплащания за отглежданите от тях животни. С това приключи първият транш на националните доплащания за говедовъдство.

Днес ще бъдат одобрени и плащания в размер над 19 млн. лева на 5 820 животновъди по схемата за национални доплащания за овце и кози майки. Други 3.5 млн. лв. ще бъдат изплатени на 2 400 бенефициенти по схемата за крави с бозаещи телета.

През следващите дни предстои изплащането на субсидии за сектор „Млечно говедовъдство” – по схемите за специфично подпомагане на глава млечна крава. Източник на средствата е Европейският фонд за гарантиране на земеделието.

Вторият транш от националните доплащания за говедовъдство ще приключи до средата на януари 2012 г. Говедовъдите ще получат още близо 18 млн.лв.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ