Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.12.2011]

БМЧК- ГРАД БОЛЯРОВО ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТМИНАВАЩАТА 2011 ГОДИНА

Лора Величкова

На 6 декември 2011 година БМЧК- Болярово проведе своето годишно-отчетно събрание. Гости на него бяха инж. Митко Филипов- директор на ОС на БЧК-Ямбол и специалистът в ОС на БЧК, пряко отговарящ за дейността на БМЧК Гергана Георгиева. Присъстваше и училищния лекар (и общински съветник) Янко Анев, който помага със съвети и препоръки активно на младежката организация.

Координаторът на БМЧК за общината ни Диана Стоянова представи отчета за дейността на организацията пред присъстващите, като мероприятията, които никак не са малко са провеждани в съответствие с програмата за предходната година. Част от дейностите, посочени от Диана бяха: проведените беседи с 5 клас за борба с тютюнопушенето, СПИН-кампанията- табло и раздадени брошури, а на по-големите и предпазни средства, кампанията по набиране на средства „Бъди 1 от 90 хиляди”, областното обучение „Въведение в хуманитарни дейности”, кръгла маса за приемна грижа и много други. Отчетът беше приет, както и представения план за 2012 година, включващ много и разнообразни дейности.

Инж. Митко Филипов връчи благодарствена грамота на членовете на БМЧК- Болярово за активното участие в кампанията „Бъди 1 от 90 хиляди” за събиране на средства за предоставяне на обяд на деца в тежко социално положение.

На събранието също бе взето решение за смяна на протоколчика – Преслава Терзиева да замени Гергана Атанасова. Преиха се и нови членове.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ