Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.12.2011]

ПОРЕДНА ДЕЙНОСТ ПО ТРАНСГРАНИЧНИЯ ПРОЕКТ „ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ- ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ”

Поредна дейност по трансграничния проект „Две различни практики- една обща цел”

Лора Величкова

На 29 ноември 2011 г. продължиха уроците и Workshop по трета дейност от трансграничния проект „Две различни практики-една обща цел”. ”. Тази дейност е с времетраене 28 ноември до 2 декември 2011 г. Проектът е № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция. Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

Третата дейност “ Дни на приятелството в Болярово” включва: демонстрация на тема “Въвеждане на иновативни подходи за изучаване на биологията и математиката”; Workshop на тема “Моят роден край” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Компютърът като средство за изразяване на идеи” /І-ІV клас/; демонстрация на тема “Спорт за всички” бе представена от председателят на Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ София Минева на 28 ноември 2011 г. С тази дейност, поясни тя ,се очаква подобряване на връзките между двете училища, подобряване капацитета на училищните общности, подобряване и на обучителния процес.

На 28 ноември 2011 г. гостите наблюдаваха урок по биология на тема „Многообразието на птиците” с учениците от осми клас и госпожа Събина Тодорова и Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/ с госпожа Нели Христова.

И днес присъстваха турските партньори по проекта, кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан, каймаканинът Енвер Йоздерин, директорът на „Просвета” Джахир Джахид, директорът на училището в Кофчаз, учители и ученици от училището, кметът на община Болярово Христо Христов, секретаря на общината Нина Терзиева, учители и ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”.

А на 29 ноември Нели Христова проведе мултимедиен урок с 5 а клас на тема „Четириъгълник. Правоъгълник. Квадрат. Преговор.” Учениците вземаха активно участие, отговаряха правилно на въпросите за видовете многоъгълници и техните страни, търсеха периметъра (нов за тях въведен термин) на видовете многоъгълници, посочваха формулите и обобщаваха резултатите. Тъй като урокът беше мултимедиен, учениците бяха разделени на две групи и всяка от тях си имаше избран оператор, който въвеждаше на компютъра отговорите на задачите и съответно проверяваше дали е отговорил вярно или не. На гостите от Турция направи впечатление тази нова система на преподаване, както и лесното й възприемане от учениците.

След урока по математика, госпожа Събина Тодорова представи Workshop на тема “Моят роден край”. Въведението беше с рецитал на ученици, чрез който те представиха обичта си към красивата си родина и героичния народ.

Чрез презентация преподавателката и учениците разказаха за историята и забележителностите на общината ни- разположение, паметници на културата, църквите, етнографските сбирки, язовири, природни паркове на територията на Стражджа, видовете растения и животни, срещащи се тук, както и местата за отдих, заслужаващи вниманието. Всички това беше изгледано с интерес от гостите, а след тази презентация две петокласнички Преслава Терзиева и Галена Герджикова, любителки на природните науки, представиха своя, включваща животинските видове, срещани на територията най общината ни. Сред изброените от тях бяха: видра, дива котка, сив вълк, пъстър пор, златка, язовец, благороден елен, червена лисица.

Слез приключването на този Workshop гостите задаваха въпроси, относно обучението в СОУ „Д-р Петър Берон” и между българските и турските учители се получи интересен разговор, след което разгледаха компютърните зали и класните стаи в местното училище заедно.

До края на седмицата предстоят другите уроци, Workshop и мероприятия по третата дейност.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ