Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.11.2011]

УПРАВЛЯВАЩ НАЦИОНАЛЕН

ОРГАН ПАРТНИРАЩ ОРГАН

МИНИСТЕРСТВО НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И

РАЗВИТИЕ НА

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Поредна дейност по трансграничния проект „Две различни практики- една обща цел”

Лора Величкова

На 28 ноември 2011 година в Болярово пристигнаха гостите от община Кофчаз. Тяхното посещение е по повод третата дейност(„Дни на приятелството с Болярово) от съвместния трансграничен проект с община Болярово- „ Две различни практики- една обща цел”. Проектът е № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция.

Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

Проекът бе представен пред медите на На 14 юли 2011 г. Финансирането на проекта е 86 571 лв., а времетраенето е 30 юни 2011- 29 юни 2012 г. Главната му цел е подобряване на трансграничните връзки, образователното развитие и социалното сближаване между училищата в Болярово и Кофчаз като предпоставка за тяхното устойчиво развитие. А подцелите са : създадаване на модел за по-ефективно обучение и мрежа за споделяне на иновативни образователни практики; утвърждаване и развитие на взаимоотношенията и връзките между училищата-партньори; осигуряване на възможности за образование без граници.

Общо девет са дейностите, включени в проекта, като първата и втората са вече осъществени. Първата е избор на екип, чийто настоящ състав е: Евгения Минева-Янкова, Мария Маринова- технически сътрудник, Бегюм Гюбенч- координатор, технически секретар- Мурат Балтали и счетоводител- Галина Димитрова. По втората дейност са избрани изпълнители на проектните дейности, съгласно изискванията на PRAG и спазване на следните критерии : най-добра цена, гаранции за качество и време на изпълнение, дейностите и обособените позиции са организиране и провеждане Дни на приятелството в двете общини и двудневна кръгла маса ”Актуални проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансгранично сътрудничество между Болярово и Кофчаз”.

Третата дейност “ Дни на приятелството в Болярово” включва: демонстрация на тема “Въвеждане на иновативни подходи за изучаване на биологията и математиката”; Workshop на тема “Моят роден край” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/; Workshop на тема “Компютърът като средство за изразяване на идеи” /І-ІV клас/; демонстрация на тема “Спорт за всички” бе представена от председателят на Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ София Минева на 28 ноември 2011 г. С тази дейност, поясни тя ,се очаква подобряване на връзките между двете училища, подобряване капацитета на училищните общности, подобряване и на обучителния процес.

Присъстваха турските партньори по проекта, кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан, каймаканинът Енвер Йоздерин, директорът на „Просвета” Джахир Джахид, директорът на училището в Кофчаз, учители и ученици от училището, кметът на община Болярово Христо Христов, секретаря на общината Нина Терзиева, Еспертът по „Природни науки и екология” към РИО- Ямбол Здравко Динев,учители и ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”.

За днес бяха предвидени урок по биология на тема „Многообразието на птиците” с учениците от осми клас и госпожа Събина Тодорова и Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/ с госпожа Нели Христова.

Преподавателката по биология чрез презентация представи новия урок пред учениците си. Запозна ги с многообразието на птиците, видовете, обясни,че според начина на движение те са групирани в три групи, показа им представители на всеки един надразред и ги запозна подробно с навиците им, местообитанието, прехраната и други особености. В урока активно се включиха и осмокласниците, които имаха предварителна задача на групи да представят по един вид птица. Те бяха оформили постери и разказаха за царския орел (едната група) и ловния сокол (втората група.) Децата се справиха отлично и със самостоятелните задачи и с отговорите по време на урока. Накрая на новия урок те имаха поставена задача за домашна. Всички гости и присъстващи бяха възхитени от начина на преподаване, от новите методи и от начина , по който отговаряха и се справяха със задачите си осмокласниците.

След приключването на урока експертът по „Природни науки и екология” от РИО-Ямбол Здравко Динев изказа своето мнение. Той даде изцяло положителна оценка на преподавателката, начина, по който представя урока и новите методи, вмъкнати използвани в него. Той беше възхитен от цялостното протичане на урока и призова присъстващите за аплодисментите им за госпожа Събина Тодорова и активно участвалите осмокласници.

След урока по биология последва Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници” /V-VІІІ клас/ с госпожа Нели Христова. В него, отделни ученици представяха различни традиции, на фона на картини и сцени от празника, показвани на екрана. Към почти всеки празник и обичай ученици представяха и носии и костюми, обличани на съответния празник. Представените от госпожа Нели Христова и учениците празници и традиции и обичаи започваха от Коледа и приключваха с Великден.

Първият представен празник беше Коледа. Освен за него госпожа Христова и учениците и за Бъдни вечер и всички традиции и обичаи, свързани с тях. Един от учениците беше облечен като коледар.

За следващия празник- Сурва имаше деца със суровачки, които представиха обичая и чрез картини от презентацията беше представен и този празник.

Кукерите и особено ученикът, облечен като такъв предизвика особен интерес от гостите, с любопитство изслушаха и гледаха за Баба Марта и лазарките.

Последният представен празник беше Великден. С него приключи презентацията от този Workshop. Госпожа Христова и учениците бяха аплодирани. Турските гости бяха възхитени от носиите и пожелаха да се снимат с децата и дълго коментираха чутото и видяното.

До края на седмицата предстоят другите уроци, Workshop и мероприятия по третата дейност.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ