Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.11.2011]

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СИНДИКАЛНО ДРУЖЕСТВО ПРИ ГПУ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 17 ноември 2011 година синдикално дружество при Гранично полицейско управление- Болярово проведе своето годишно отчетно-изборно събрание. На него присъстваха всички синдикални членове. За председателстващ събранието с гласуване беше избран Янко Янев, а за протоколчик- Николай Обретенов.

Председателят на синдикалното дружество Янко Янев запозна присъстващите с отчетен доклад за изминалия едногодишен период, от който стана ясно, че за това кратко време е постигнато изключително много. Високите успехи са в сравнение с изминалите няколко години. В подробния си отчет Янев подчерта че има още много да се желае и то е основно в съвместната работа на синдиката с ръководството на Гранично полицейско управление и Районна дирекция гранична полиция- Елхово за решаване на проблеми, най вече от социално-битов характер.

На събранието бяха избрани и новите членове на Изпълнителното бюро на синдикалното дружество. Гласувано беше то да се състои от трима членове, като за председател беше преизбран Янко Янев, новият секретар е Стамен Димитров, а член- Йордан Жеков.

Синдикалното дружество към ГПУ-Болярово иска да благодари на всички, без чиято помощ и съдействие това събрание нямаше да бъде организирано така добре, а именно: кметът на общината Христо Христов, секретарят на община Болярово- госпожа Нина Терзиева, фирма „Трансойл”- Бургас, председателя на Ловно-рибарска дружинка-Болярово- Атанас Кръстев.

В знак на почит членовете ще връчат почетно флагче на синдикалното дружество на кмета на общината Христо Христов за подпомагане на тяхната дейност.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ