Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.11.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ЦДГ „ЗДРАВЕЦ И ФИЛИАЛИ” В ГРАД БОЛЯРОВО, ОБЛ. ЯМБОЛ

I.Изисквания за длъжността:

Образование: ВИСШЕ

II. Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба да кмета на община Болярово.

2. Диплом за завършена степен на образование.

3. Свидетелство за съдимост.

4. Трудова книжка.

5. Професионална автобиография.

6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандитата.

7. Копие на лична карта.

III. Общи условия:

1. Местонахождение: гр. Болярово, обл. Ямбол

2. Работно време- 8 часа.

3. Основна заплата- съгласно нормативната уредба за длъжността.

Документи се подават в срок от 21.11. 2011 г. до 15.12.2011 г. в деловодството- стая № 13 на Община Болярово ул. „Димитър Благоев”.

Телефон за контакт във връзка с документите 04741/ 69-21- Жана Милева- мл. спец „ЧР”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ