Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.11.2011]

БЧК ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ С ДОБРОВОЛЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА

Лора Величкова

Двудневно обучение (на 5 и 6 ноември 2011г.) на тема „Психо-социална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи. Кризисна интервенция. Първа долекарска помощ” проведе областната организация на Български червен кръст - Ямбол. Участие в обучението взеха 22 представители от петте общини на областта: Ямбол, Тужджа, Елхово, Стралджа и Болярово, както и от областния секретариат на БЧК. От община Болярово присъстваха председателят на общинската структура на БЧК- София Минева и Галина Димитрова- член.

Целта на това обучение бе да се повиши компетентността на служителите и доброволците на БЧК- Ямбол във връзка с психо-социалната подкрепа на хора, преживели кризисна ситуация. Обучител по темата беше Даниела Анева, доброволец-психолог към БЧК-Ямбол. А специалистът от БЧК-Ямбол Добриела Праматарова запозна участниците с ролята и задачите на организацията при възникване на кризискна ситуация.

На втория ден от обучението- 6 ноември 2011 г., участниците преминаха обучение по първа помощ при бедствия, аварии икатастрофи(кризи). Обучението бе проведено от д-р Панайот Панайотов, лектор по първа помощ към БЧК.

Накрая сертификати за участие бяха връчени от инж. Митко Филипов, директор на БЧК- Ямбол и д-р Антоанета Антонова, председател на областния съвет на БЧК-Ямбол.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ