Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.11.2011]

УЧИЛИЩЕН ПЛОД

Община Болярово кандидатства и е одобрена за финасиране по схемата „Училищен плод”. Проектът е за доставка на пресни плодове и зеленчуци в учебно - възпитателните и детските заведения. Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и с национално финансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.

Размерът на финансовата помощ на дете за доставка на плодове и зеленчуци през 2011-2012 г. по схема „Училищен плод” е 27,29 лв., а стойността на порцията – 0,68 лева (без ДДС). Финансовата помощ ще се изплаща за извършени до 40 броя доставки.

Схемата обхваща всички деца от 5 и 6 годишна възраст в подготвителните групи на детските градини и учениците от подготвителен до ІV клас включително.

Средствата, за които кандидатства община Болярово по европейската схема са в размер на 4 475,56 лв. Предвидени са по график да бъдат извършени 40 броя доставки за общо 164 деца и ученици от 4-те общински детски градини и две училища на територията на общината, за периода от 08.11.2011 г. до 22.05.2012 г. Два пъти седмично децата и учениците ще получават пресни плодове и зеленчуци, като през месеца ще се предлагат минимум 4 различни вида .

На 08 ноември 2011 г. се реализираха първите доставки по проекта за децата от 5 и 6 годишна възраст в подготвителните групи в ЦДГ „Здравец” – гр.Болярово и филиалите в селата Ст. Караджово, Воден и Шарково, и за учениците от І до ІV клас в СОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа” с. Ст. Караджово.

Съхранението, подготовката и предоставянето на плодовете и зеленчуците е в съответствие с изискванията на Закона за храните. Към проекта се предвиждат и изпълнението на съпътстващи педагогически мерки от всяко едно учебно заведение и детска градина съгласно наредбата за реда и предоставянето на финансова помощ по схемата „Училищен плод”.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ