Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.11.2011]

ЗАПОВЕД № РД01/0157 ОТ 31.10.2011

Със заповед на Областния управител, се свиква първото заседание на новоизбрания ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Болярово.

Заседанието ще се проведе на 02.11.2011 г. от 14 часа в залата на Младежки дом-град Болярово. Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметсва ще положат клетва и ще подпишат клетвен лист. Първото заседание ще се ръководи от най-възрастния общински съветник(на основание чл.23, ал.3 от ЗМСМА) при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Общинския съвет.

2. Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комиси и взаимодействието му с общинската администрация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ