Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.10.2011]

Д-Р ЯНКА НИКОЛОВА ИЗНЕСЕ БЕСЕДА В ЦДГ „ЗДРАВЕЦ”

Лора Величкова

На 17 октомври 2011 година д-р Янка Николова изнесе беседа в ЦДГ „Здравец” относно устната хигиена. Тя запозна децата с начина на миене на зъбите ,с полезните и вредни храни за зъбките им, както и със силанизирането- запечатване със специален материал , което възпрепятства по- нататъшното задържане на храна и предотвратяване възникването на кариес по дъвкателните повърхности на зъбите. След като стоматоложката запозна децата с всичко, което е необходимо за устната година тя им раздаде по една паста за зъби и по една книжка, която да им прочетат.

Беседата е във връзка програма, базирана на националната кампания „Участвам и променям” и е посветена на гражданското и здравно възпитание. Основната цел е физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие на децата. Кампанията „Участвам и променям” обявява учебната 2011/ 2012 година като година на социалните и гражданските компетентности.

По тази програма се работи и в ЦДГ „Здравец”- град Болярово и филиалите в селата Стефан Караджово, Воден и Шарково. Тя обхваща приоритетните направления, заложени в кампанията, а именно: физическо здраве, психично здраве, социално благополучие. Задачите на програмата са: обогатяване знанията на децата за здравословен начин на живот; опознаване многообразието на заобикалящият ги свят, да различават и уважават различията , себе си и другите, да взаимодействат с хора от различни етноси; придобиване на опит за изразяване на екологосъобразно отношение към себе си, към другите хора, към жилищната среда и към природата.

Дейностите по програмата са няколко. Относно физическо здраве: физическа активност и спорт( спортен празник „Мама, татко и аз”- финално събитие; дентална култура- беседа със стоматолог, относно устната хигиена от д-р Янка Николова.

Психично здраве: ролята на играта и почивката на деца- подвижни игри по БДП.

Третата част е социално благополучие и дейностите, свързани с нея са: гражданска култура и участие- посещение на местния музей(запознаване с местните обичаи и носии). Освен това – оформяне на природен кът – изработване на пана, фигури на хора и животни, картички и др. От природни материали. Относно тази дейност искам да забележа,че бях възхитена от природния кът, изработен от децата на ЦДГ ”Здравец” . Оставям читателите сами да се убедят в това чрез снимка на този кът.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ