Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.08.2011]

ОЗЕЛЕНИТЕЛИТЕ ГРАДИНАРИ ПОЛУЧИХА

Бинка Величкова

На 23 август 2011 г. 27 лица, обучавани по схема „Нов избор” на програма „Развитие”, съгласно проект на Община Болярово съвместно с „Агенцията по заетостта”, получиха своите сертификати. В продължение на 60 календарни дни (от 6 юли до 16 август) канддидатите бяха обучавани от представители на НТС – Ямбол, като през това време получаваха и стипендии в размер на 8 лева дневно. Транспортните разходи на тези безработни курсисти бяха поети от общината, т.е. осигуряваше им се транспорт, понеже бяха включени и лица от различни селища, включително от малки селца.

Времетраенето на програмата е десет месеца. От 1 септември 2011 г., 25 озеленители ще бъдат назначени с цел поддържане и обогатяване на зелените площи в централните части на населените места, създаване на нови цветни алеи, засаждане на декоративни дървета и храсти, и т.н.

Бройката на обучените безработни лица е 27, тъй като са предвидени и две резерви.

В присъствието на Жельо Желев, заместник кмет на община Болярово, Славка Желева – началник на Бюрото по труда в Болярово – филиал на Елхово, Димитър Стойков от НТС – гр. Елхово (което е подразделение на НТС – гр. Ямбол), г-н Ангел Ангелов от областния център връчи на курсистите ценния документ, който ще им осигури занапред работа по придобитата чрез обучението специалност.

Да им пожелаем успешна и дълготрайна трудова реализация!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ