Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.08.2011]

ОБЯВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "З ЕМ Е Д Е Л ИЕ"-ЯМБО Л ОБЩИНСКА СЛУЖБА " ЗЕМЕДЕЛИЕ "-БОЛЯРОВО

ОБЯВА

Съгласно чл.74 ал.З от ППЗСПЗЗ, ОСЗ Болярово уведомява, че са подготвени регистри съдържащи данни за масивите за ползване и проект на карти на масивите за ползване за землищата на територията на Община Болярово, за който има внесени споразумения по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ - както следва:

- с. Воден

- с. Горска поляна

- с. Денница

- с. Оман

- с. Странджа

- с. Шарково

ПРОМЕНИ В ПРОЕКТИТЕ НА РЕГИСТРИТЕ И КАРТИТЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРАВЕНИ ДО 25 АВГУСТ ПО ИНИЦИАТИВА НА КОМИСИЯТА ИЛИ НА ЗАИТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

гр. Болярово 8720, пл. "Девети септември" № 3, ет.2 Тел: (+35904741) 63 49, 60 92, Факс: (+35904741) 60 92

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ