Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.08.2011]

БЛАГОДАРНОСТ

Искам да изкажа благодарността си към господин Димитър Павлов от село Кукорево, който ни изпрати съхраняван от него 14 брой на вестник „Крайгранична искра” от 1960 година, т. е. един от първите . Най-любезно той го предостави за нашия архив, което много ме зарадва и трогна!

Желанието на господин Павлов е техният пенсионерски клуб- на село Кукорево, да се запознае с някой от нашите пенсионерски клубове. На заседание на Управителния съвет на пенсионерски клуб- Болярово( 8 август 2011 г.) неговото предложение беше одобрено и аз се надявам чрез бъдещото приятелство между двата клуба, аз също да имам възможност да се запозная с Димитър Павлов и да му изкажа благодарността си лично!

Лора Величкова- гл. редактор на в-к „Крайгранична искра”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ