Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.08.2011]

СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТА „ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ- ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ В ТУРЦИЯ

Лора Величкова

На 29 юли 2011 г. в град Кофчаз, Република Турция се състоя среща на екипа по проекта ”Две различни практики – една обща цел ” № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция.

Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

Освен членовете на екипа на проекта : София Димитрова Минева – ръководител на проекта; Мария Стоилова Маринова – технически сътрудник; Шукри Уидур – координатор; Зухал Торк – технически секретар на срещата присъстваха: каймаканинът на община Кофчаз; кметът на община Кофчаз; управителят на народната просвета; директорът на училището; родители и медии

От страна на община Болярово, партньор по проекта , присъства г-жа Нина Терзиева, секретар на общината.

Целта на състоялата се среща бе да се даде публичност на проекта в община Кофчаз, Република Турция чрез провеждането настоящата встъпителна пресконференция.

Срещата бе ръководена от Зухал Уидур, член на проектния екип.

Кметът на община Кофчаз откри пресконференцията. В словото си той отправи поздравления към екипа, разработил проектната идея и изрази увереност, че този проект ще подобри трансграничните връзки, образователното развитие и социалното сближаване между двете училища.Ще се споделят иновативни образователни практики и ще се осигури образование без граници.

Г-жа Минева, ръководител на проекта, благодари както на членовете на екипа от турска страна за отговорното им отношение към задълженията си, така и на кмета на община Кофчаз за партньорството. Тя също изрази увереност, че екипът в този състав , с оказаното съдействие от страна на партньорите, ще се справи успешно със заложените дейности и краят на проекта ще приключи с добри резултати.

В словото си тя се спря накратко върху идеята и дейностите на проекта. Приложените иновативни методи в уроците, които ще наблюдаваме, ще разчупят стария модел на преподаване и с атрактивните занятия ще се засили интереса на децата към учебния процес. Актуалните проблеми на образованието в Турция и България ще бъдат обсъждани на кръгла маса, а с разработването на съвместна програма за извънкласна дейност ще направим училището по-привлекателно за децата. Надяваме се, че срещите ще затвърдят приятелството между общините, училищата, учителите и децата от двете общини. Залагаме, че този проект ще повиши обучителния процес в двете училища.

Г-н Cahit Akin – управител на народната просвета сподели, че тази встъпителна пресконференция ще даде гласност за онова, което ще се изпълнява в системата на образованието в продължение на една година. Проектът е от значение за нашите училища и ученици и ще допринесе не само за споделяне на добрите практики, но чрез него ще се запознаем с новостите в образователните системи на двете държави. Сега в Турция се прилага нова система „ е- училище”, по която работят две училища от съседния град. Този проект значително ще подобри работата на учителите с родителите и децата.

Г-н Шукри Уидур – координатор в екипа презентира проекта и направи анализ на всяка дейност, която ще се изпълнява както от българска, така и от турска страна. Този проект има висока стойност, защото е свързан с обучението и възпитанието на децата, а програмата за извънкласна дейност ще направи живота на децата още по – интересен и осмислен. С проекта се дава път на други подобни проекти, които трябва да разработваме и изпълняваме.

След приключване на пресконференцията екипът по проекта проведе работна среща, на която отново се анализираха предстоящите задачи.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ