Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.07.2011]

ПОДПИСА СЕ ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА БОЛЯРОВО И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Красимира Анева

На 12 юли 2011 година в град София се подписа Договор № 28/321/00841 между Държавен фонд „Земеделие” и община Болярово за отпускане на фининсова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за Развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Договор № 28/321/00841 е във връзка с проект „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на град Болярово, община Болярово”. Общата стойност на проекта е 4 107 756 лева. Срокът за изпълнението на проекта е 30 месеца от датата на подписване на договора (от 12 юли 2011) .

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ