Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.07.2011]

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 13.07.2011 година от 09,30 часа Общински съвет- Болярово проведе четиридесет и осмото си извънредно заседание.

На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 30 години в землище с.Попово; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с.Мамарчево и в с.Малко Шарково; преминаване на общински имоти в Стефан Караджово, Попово и Голямо Крушево от публична в частна общинска собственост и продажбата им; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2011 година.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ