Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.06.2011]

ВЪПРОСИ, КОИТО БУДЯТ ОСНОВАТЕЛНА ТРЕВОГА

Бинка Величкова

На 20 юни 2011 година в залата на синдикалния дом- град Болярово се състоя среща на земеделските производители от общината с представители на областна дирекция „Земеделие и гори”- гр. Ямбол. Присъства и оглавяващият общинската земеделска служба Явор Малчев.

Много бяха въпросите, вълнуващи хората, дошли, за да търсят отговор от двете гостенки, представителки на тази служба на областно ниво. Дора Манолова припомни, че срокът за подписване на споразумения за ползване на земеделски земи е бил до края на месец май. Тя препоръча на производителите повече колегиалност и коректност между тях самите относно масивите за ползване. Освен това назова и конкретните срокове за отделните процедури ( при подаване на съответните документи), макар че тези указания са изнесени и на интернет- страницата. Случаите на дублиране (ако има такива) биха могли своевременно да бъдат коригирани.

Със свои запитвания към госпожа Манолова и г-жа Ишмериева се обърнаха : Стойко Стойков, Нико Ников, Стоян Станков, Петър Карагьозов, Дженко Даскалов от Болярово, а и леца от други селища на общината. Вълнуваха ги проблеми като тези например: как да процедират земелските производители, пропуснали срока за споразумения (31 май 2011 г.) ; редът за узаканяване на ползването (при новодоговорираните масиви); въпросът за така наречената държавна земя е коефицент „поливна”, но не се подава вода, съоръженията са вече негодни, а всъщност се плаща), оплаквания от лица, че земята им се обработва , а не получават рента. И други тревожни въпроси, които обаче останаха без отговор. Но наистина има остарели вече постановления , които по-скоро спъват земеделските производители , отколкото да регулират дейността им . Затова заместник- кметът Ж. Желев отправи рационално предложение: поставените проблеми да бъдат отнесени до по- висока инстанция от гостенките, за да получат производителите така нужната им актуална информация.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ