Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.06.2011]

ПРОВЕДЕНО БЕ ИНСТРУКТИВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 17 юни 2011 г. от 9 часа се проведе инструктивно заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово. На заседанието присъстваха кметове и кметски наместници, ръководители на държавни фирми и ведомства, земеделски производители и беше във връзка с осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период на 2011 г.

Кметът на община Болярово Христо Христов откри заседанието. Той зачете дневния ред ,по който то ще протече и подчерта, че единствените отсъстващи, задължени да присъстват са представителите на полицията и на ВИВАКОМ. След краткото всъпление, кметът на общината даде думата на специалистът по „Гр. З.” и ОМП Лиляна Атанасчева. Тя запозна присъстващите със следните заповеди: Заповед на кмета относно промени в състава на общинския щаб ( единствената промяна при членовете на Щаба е новият секретар на общината Нина Терзиева, заменила пенсиониралият се Ангел Тодоров) ; Заповед № РД- 5-300/ 08-06.2011 г. относно осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период на 2011 г.; Заповед № РД-5-238/19.04.2011 г. относно организацията по обесопасяване на водните площи и водно- спасителната дейност на територията на община Болярово.

Последва обсъждане и планиране на мерки за готовността за действие при усложнена пожарна обстановка, в което участие взеха кметовете и кметските наместници, ръководителите на ведомства и земеделските производители.

Началникът на Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”- град Елхово, Стоян Тенев представи своя колега Хр. Марков и разясни новите моменти в заповедта. Подготовкото на тяхната служба е направена, съобщи той и призова да се звъни на 112 при възникнал пожар, а и на все още съществуващия 160- за по-бърза и директна връзка.Уведоми присъстващите още, че е одобрена заявката за исканата техника от Министерството на отбраната и това ще спомогне значително за справянето с пожарите през пожароопасния летния период.

Началникът на КЕЦ- Елхово Желязко Андонов също съобщи,че има създадена организация, а Атанас Дженков – началник на ВИК- район Болярово докладва, че всички изисквания спрямо тях за периода са изпълнени. Отношение взеха и г-н Димитров- представител на фирмата, извършваща ремонт на пътя Елхово- Болярово, който вече е провел инструктаж на всички работници; председателят на ПК „Напредък”- Христо Петров- той заяви,че бусовете на коперацията са в изправност и готовност за превозване при наложителна ситуация; главен инспектор М. Милев- началник на ГПУ- Болярво спомена,че неговите служители са единствените дежурещи 24 часа на почти цялата територия на общината и при забелязана опасност могат да сигнализират незабавно, а и да се включат в гасенето при необходимост. Съобщи още и за хеликоптерът, наблюдаващ общината ни 2 пъти в месеца.

Земеделските производители също заявиха,че имат готовност, а мед. фелдшер Е. Ставрева от ЦСМП-Ямбол (клон Болярово) съобщи,че линейката е оборудвана, а колегите й са дежурни по 24 часа.

Отношение от кметовете и кметските наместници взеха Иван Стоянов (Голямо Шарково), Иванка Хамбарлиева( Камен връх), Петър Петков ( Горска поляна) и Снежана Стоянова (Дъбово).

Заседанието закри кметът на общината Христо Христов с думите,че се надява летния период да мине сравнително леко и че смята,че службата в Елхово, заедно с граничарите и гасаческата група на общината са едно наистина силно ядро за справяне с пожари, бедствия и аварии.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ