Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.06.2011]

О Б Я В А

Република България

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ЯМБОЛ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-БОЛЯРОВО

Съгласно чл.72 ал.3 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ- Болярово уведомява, че са подготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване- за землищата на територията на община Болярово, за който има подадени заявления от ЗП за участие в споразумения по чл. 37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ- както следва:

-с. Воден

- с. Горска поляна

- Денница

- с. Оман

- с. Странджа

- с. Шарково

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ