Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.06.2011]

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Бинка Величкова

В края на тази( 2010/ 2011) учебна година до държавни зрелостни изпити в СОУ „Д- р Петър Берон”- град Болярово бяха допуснати съответен брой ученици както следва: по български език и литература- 9 ученици; по география и икономика- 12 ученици( в това число зрелостници, неположили този изпит в предишни сесии).

Резултатите от майската сесия са следните: от явилите се зрелостници само един не е положил успешно изпита по български език и литература, а на втория изпит, избран от учениците (география и икономика) всички зрелостници са издържали, постигайки сравнително добри резултати.

Тревожен е фактът, че някои от абитуриентите не стигнаха до държавните зрелостни изпити поради поправителни изпити в края на учебната година. Ето защо трябва всеки зрелостник да гледа реалистично на нещата. И да не бъде прекалено самонадеян, а да мобилизира воля, сили и способности с цел своевременно дипломиране и успешен старт в живота.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ