Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.05.2011]

ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ, НАЛОЖЕНИ НА ПРОВИНИЛИ СЕ ДЕЦА

Лора Величкова

На 16 май 2011 г. тричленен състав на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни разгледа възпитателни дела по отношение на двете десетгодишни деца, за чиято ужасна проява вече беше сигнализирано на страниците на нашия вестник. А именно- счупването и събарянето на надгробните паметници в гробищния парк на град Болярово от ученици от местното СОУ „Д- р Петър Берон”, извършено на 23 април 2011 г.

След разглеждане на материалите по делото и изслушване на децата и техните родители, бяха наложени следните възпитателни мерки по чл. 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По този член, възпитателните мерки спрямо тези деца са по следните точки : т.3- задължаване да участват в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонения в поведението; т.4 – поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; т.7 – забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица и т. 12- предупреждаване за настаняване във възпитателно училище – интернат с изпитателен срок до 6 месеца.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ