Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.05.2011]

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТЪТ “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

Димитрина Кирова,

Красимира Анева

Продължава проектът “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Болярово, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент".

През първия и втория етап от реализирането на проекта в община Болярово са назначени на длъжност „личен асистент” 12 безработни лица, обгрижващи 12 потребители с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват.. Потребителите на социалната услуга „личен асистент” са лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа. Близките на потребителите и външните лица , определени за лични асистенти по проекта, се грижат за тях в дома им и задоволяват ежедневните им потребности. Изпълнението на договорените услуги е в съответствие с изискванията за качество на предоставяната социална услуга и се извършва във времето, посочено в индивидуалните планове на потребителите. Осигурени са всички условия, необходими за нормален живот и за задоволяване на ежедневните потребности на потребителите на социалната услуга „личен асистент”.

При извършените ежемесечни проверки не са констатирани проблеми и не са предприети мерки за отстраняване. Налице е обща удовлетвореност от ползването и изпълнението на услугата „личен асистент”.

Потребителите са удовлетворени от получаваните услуги и отношението на личните асистенти към тях.

Социалният ефект от услугата е особено значим за малките населени места, в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ