Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.05.2011]

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Лора Величкова

На 9 май 2011 година от 15.30 беше проведено заседание на МКБППМН. Председателят на комисията- заместник- кметът Жельо Желев откри заседанието като прочете дневния ред, по който то ще се проведе.

По първа точка членовете на комисията обсъдиха възпитателни мерки спрямо двама малолетни, с чиято скорошна проява секретарят Милена Манолова запозна присъстващите. Тревожната проява на тези деца, вече познати на комисията породи дискусия, на която се обсъдиха възможните законни мерки и разбира се, се предложиха най- разумните и имащи ефект такива.

Последва кратко описание на приключилият вече проект „Децата- наша обич и тревога”, направено от друг член от на комисията- София Минева. Госпожа Минева е директор на дирекция ” Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” и ръководител на проекта. Тя запозна присъстващите с дейностите, извършени по този проект с времетраене 1 ноември 2010- 30 април 2011. Мнението на госпожа С. Минева, както и на други двама члена от комисията, участвали в нея- Мария Маринова и Димитър Дичев е,че проектът е бил изключително полезен както за децата, така и за родителите и учителите. Председателят Ж. Желев сподели,че е убеден,че тези проекти са верният път.

След това секретарят Милена Манолова запозна присъстващите и обсъди с тях участието в спортните мероприятия на учениците и децата от ЦДГ „Здравец”, които ще бъдат проведени на 28 май 2011 г. по случай 17 май- международния ден на спорта. Манолова сподели, че децата всяка година вземат активно участие в тези игри под мотото „Сорта срещу агресията”.

Преди да приключи заседанието беше обсъден проблем с новодошло ромско семейство в града ни. Жельо Желев запозна присъстващите с този проблем и заедно с другите членове на комисията даде своите предложения.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ