Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.05.2011]

БОЛЯРОВО ОТНОВО ИМА ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК

Лора Величкова

На четиридесет и петото заседание на Общински съвет- Болярово от кмета на общината Христо Христов беше внесена докладна относно Определяне на Димитровден – двадесет и шести октомври за официален празник на град Болярово. И с Решение № 461 на Общински съвет- Болярово от 29 април 2011 г. двадесет и шести октомври –Димитровден е обявен за празник на град Болярово и за неприсъствен ден за територията на Община Болярово.

Към момента град Болярово няма официален празник , на който да се провеждат разнообразни мероприятия, да се награждават заслужили личности. Същевременно църквата в града има за патрон „Свети Димитър Чудотворец”, чийто ден години наред се е чествал като официален празник на Болярово.

При направено проучване в отдел ”Териториален архив”-Ямбол към Регионална дирекция”Архиви” – Бургас са открити документи от 1938, 1939 и 1940 г., в които са описани мероприятия на различни съсловия и организации, с които е отбелязван Димитровден. Освен това, много устни сведения и спомени на жители на Болярово потвърждават , че Димитровден е бил официален празник.

След предприетата процедура на основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за внасяне пред Общинския съвет на Болярово на докладна записка за обявяване на Двадесет и шести октомври - Димитровден за празничен и неприсъствен ден за територията на община Болярово.

Изпратено е писмо до Областния управител на област Ямбол – госпожа Таня Димитрова за съгласуване на предложението.

С писмо № 0827/0060 от 05.04.2011г., подписано от Нели Кадиева за Областен управител на област Ямбол е съгласувано обявяването на двадесет и шести октомври за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Болярово.

Съгласно член 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ : „ Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района , кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.”

И така, боляровци отново имат своя празник. Подписката , направена от гражданите за връщането на празника им и активните действия от страна на общинското управление, най-вече на секретаря и на кмета на общината, Димитровден отново е официален празник на града ни. На 24 април 2011 година с тържествена литургия беше осветена новата икона на покровителя на града ни- св. вм. Димитър. Тя вече е факт благодарение на щедростта на дарителите, на които църковното настоятелство сърдечно благодари.

Св. великомъченик Димитър се счита за закрилник на града ни. Голяма част от жителите на общината смятат, че след открадването на предишната икона са се случили доста нещастия и затова гражданите настояваха отново да празнуваме официално деня на светеца и да има нова икона.. Това е вече факт, за радост на и се очаква да дойдат по- хубави дни за всички жители на общината, закриляни от светеца.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ