Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.04.2011]

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

Лора Величкова

На 11 април 2011 година от 14 часа се проведе ново заседание на общинската епизоотична комисия. На него присъстваха председателят на комисията – заместник- кметът на община Болярово- Ж. Желев, както и: Николай Райков- ГПУ- Болярово, гл. инспектор Петър Дмитров- началник УП- гр. Болярово, секретарят на ЛРС- Болярово Димитър Драгоманов, инспектор Никола Ненов- н-к Уч. СПБС гр. Болярово и Лиляна Атанасчева- спец „Гр. З.” и ОМП към общ. Болярово.

Гости на заседанието бяха- д-р Стоян Колев- началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ гр. Ямбол и г-н Николай Мешинев – зам. директор на Държавното горско стопанство гр. Елхово.

Членовете на комисията разгледаха две точки: запознаване с епизоотичната обстановка в община Болярово и съседните общини и удължаване срокът на спиране на дърводобива в десеткилометровата зона; проверка на животновъдните обекти от втора и трета група мерки, които трябва да се изпълнят до 30.10 2011 г.

Доктор Колев запозна присъстващите с хода на заболяването и категорично заяви, че шап в Ямболска област няма! С това изказване пожела да опровергае всички спекулациии от страна на медиите и някои граждани. Запозна членовете на комисията с хода на заболяването и отново подчерта,че след извършените проверки и взетите проби, заключението на ветеринарните власти е ясно и категорично- в област Ямбол няма огвище на шап, няма нито един случай. Отново ще се вземат проби и ще се следи обстановката.

Решенията, които бяха взети на това заседание бяха: да се удължи срока за спиране на дърводобива за селата Горска поляна, Голямо Крушево, Странджа, Вълчи извор до 26 април 2011 година; да се продължи районирането на пашата и водопоя в десеткилометровата надзорна зона.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ