Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.04.2011]

ПРЕДСТОИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛРС „СТРАНДЖА”

Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- град Болярово на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква общо събрание на сдружението на 13 май 2011 г.(петък) от 10 часа. Събранието ще се проведе в Профсъюзен дом- град Болярово, намиращ се на улица ”Девети септември”№ 3, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ЛРС „Странджа” за 2010 г.

2. Отчет на КРК за 2010 г.

3. Приемане на бюджета на сдружението за 2011 г.

4. Разни.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ