Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.04.2011]

СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И НЕЙНОТО ОТБЕЛЯЗВАНЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

От 4 до 10 април е Седмицата на гората, тази година под мотото „Гората за хората”

Лора Величкова

От 4 до 10 април 2011 година се отбелязва Седмицата на гората. Тази година традиционната проява е под мотото „Гората за хората.” И в нашата община тази седмица ще се отбележи с редица мероприятия.

Община Болярово разполага със собствени гори- 53 хил. декара, от които над 80% са широколистни. На основание лесоустройствен проект относно стопанисване на горите се извършват дейности по поддържането, дърводобива и залесяването. От общинските гори на 100 % се задоволяват нуждите на населението в двадесетте населени места на общината с дърва за огрев. Цените на дървата са по себестойност и се гласуват от Общински съвет- Болярово.

Общинската администрация кандидатства по европейските проекти за залесяване. Осъществен е проект на общината на стойност 95 хил. за залесяване с черен бор и акация.

По повод отбелязване на Седмицата на гората ( 4-10 април) специалистите, работещи в отдел „Общинска собственост” , отговарящи за общинските гори- инж. Атанас Зотов и Дойчо Янев, са запланували да се извършат следните мероприятия : залесяване с тополови фиданки по поречието на река Поповска в град Болярово и село Попово на площ 25 декара, като 10 декара ще бъдат залесени върху временно премахнати сметища. Фиданките са добити от общинския разсадник на Болярово, като 50 от тях са били засадени в ДВУИ- с. Малко Шарково. На Дома ще бъдат и предоставени 30 броя лешникови фиданки. Предстои засаждане на 60 липови дръвчета по улиците на населените места, като най- голям ще бъде броят им в Болярово, а акцентът трябва да падне върху озеленяването на на междублоковите пространства. Залесяване предстои и в Дома за стари хора в село Воден с фиданки, предоставени от общината( 20 броя лешникови фиданки).

От общинския разсадник има готовност за предоставяне на общо 100 фиданки от топола и акация за СОУ „Д-р Петър Берон”. Те ще бъдат засадени на мястото на премахнатите временни сметища, като това ще стане след пролетната ваканция на учениците.

Стопанисването на общинските гори е задача, важна за цялата администрация и особено за отдел „Общинска собственост”. Чрез задоволяването на населението с дърва се обезпечава отоплението му. А това са и постъпления, т. е. приходи за

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ