Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.03.2011]

ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО ПРИЕ „ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 Г.”

Лора Величкова

На 15 март 2011 г. от 14.30 часа Общинската комисия за детето проведе заседание, на което беше обсъдена, одобрена и приета „Общинска програма за закрила на детето за 2011 година”.

Председател на комисията е секретарят на общината- Нина Терзиева, а секретар- Милена Манолова.

Основните приоритетни области в приетата „Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.” са: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване; осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествени предучилищна подготовка и училищно образование; подобряване на грижите за здравето на децата; отдих, свободно време и развитие на способностите и талантите на децата и защита на децата от насилие и експлоатация.

Набелязаните чрез тази обществена стратегия мерки са израз на загриженост към настоящето и бъдещето на децата, към осмисляне на тяхното ежедневие и създаване на чувство за сигурност и закрила у подрастващите.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ