Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.03.2011]

ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 10 март 2011 година от 13 часа Пенсионерски клуб- Болярово проведе своето Отчетно- изборно събрание. Гост на събранието беше кметът на общината - Христо Христов.

За председател на отчетно- изборното събрание беше избрана Стоянка Дженкова, а за протоколчик- Калинка Георгиева.

По дневен ред в началото беше гласувано приемането на новите членове, а в края на събранието Дженкова прочете отпадналите- починали или отказали се членове на пенсионерския клуб.

След това бяха прочетени, обсъдени и приети два доклада- Отчетния доклад за работата на клуба за периода октомври 2008 г.- февруари 2011 г. на председателя на клуба Костадин Стоилов и доклада на Ревизионната комисия(справка за приходите и разходите на клуба), прочетен от Калинка Георгиева.

П о докладите с предложения и мнения се включиха Ангелина Маджарова, Керанка Карастоянова, Христо Стоянов, Димитър Карагьозов.

Кметът Христо Христов също взе думата, за да отговори на зададените към него въпроси и сподели благодарността си към жените от пенсионерския хор, които представят града ни. Общинският кмет заяви,че винаги ще оказва съдействие на клуба и се радва,че пенсионерите организират и осмислят живота си като негови членове.

Христо Христов посочи, че именно заради пенсионерите е открита обществената трапезария. А вече заработи и медицинско лице в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където ще идва и лекарка два пъти месечно и ще назначава процедури,които ще са на по-ниски цени за пенсионери. Спомена и открития Дом за стари хора в село Воден и Защитеното жилище за възрастни в Болярово.

Пенсионерите избраха нов управителен съвет, който включва отново 9 члена: Димитрина Кирова, Недка Христова, Янка Балджиева, Костадин Стоилов, Ганка Димитрова, Калинка Георгиева, Елена Николова, Стоянка Дженкова и Радка Кичукова.

Новият управителен съвет преизбра председателят Костадин Стоилов, за счетоводител бе избрана Димитрина Кирова. Избраха се и членовете на Ревизионната комисия. Гласува се и промяната на членския внос от 2.40 лв на 3 лева.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ