Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.03.2011]

НА 1 МАРТ 2011 ГОДИНА В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Лора Величкова

На 1 март 2011 г. от 13 часа в парк-хотел „Москва”- град София се проведе Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. По дневен ред се разгледа, обсъди и прие: отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2010 г.; отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2010 година; програма за дейността на Националното сдружение на общините в република България; отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2010 г. и проектобюджет за 2011 година.

От община Болярово на Общото събрание присъстваха кметът на общината Христо Христов и председателят на Общински съвет- Болярово- Атанас Дженков.

Акцентът на заседанието на Общото събрание на НСОРБ беше вътрешната организация на дейността на Националното сдружение на общините на Република България. А с оглед повишаването на полезността на Общото събрание, след края на деловата работа се състоя дискусия с министъра по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев.

Три са основните приоритети за 2011 година в Програмата за дейността на НСОРБ, а именно: 2011 г. е на реалното, ефективното и прозрачното усвояване на проектите, финансирани с европейски средства; през 2011 година ще продължат и усилията за реформа в схемата на местните финанси; 2011 е година на местни избори, което прави задачите и на местната власт, и на Сдружението пълни с нови предизвикателства.

На 22- рото Общото събрание беше приета и декларация, чието съдържание публикуваме дословно.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ