Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.03.2011]

„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Лора Величкова

Започнаха да работят три библиотеки, получили компютри и друга техника по програмата „Глобални библиотеки- България” в община Болярово. В град Болярово библиотеката към НЧ „Възраждане 1912” получи 5 компютъра, като са инсталирани в отделна интернет зала и за тях отговаря квалифициран специалист по информационни технологии. Друга техника, с която разполага библиотеката в Болярово е мултимедия, принтер,скенер и ксерокс.

Библиотеките към НЧ «Стефан Караджа» в село Стефан Караджово и тази към НЧ «Светлина» в село Мамарчево разполагат с по три компютъра,както и с принтер,скенер и ксерокс. Техниката е инсталирана в самите читални.

Програмата «Глобални библиотеки- България» е с продължителност 4,5 години. Партньори са : Министерство на културата, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Българска библиотечно- информационна асоциация, Национално сдружение на общините в република България, Изпълнителната агенция на Програмата на ООН за развитие.

Идеята на проекта е библиотеката да даде възможност на читателите си да достигната до глобалното информационно общество. Достъпът до интернет ще се предоставя безплатно. Чрез включване на този проект се прави важна крачка по посока на модернизацията на библиотеката и превръщането й в основен обществен и информационен център на територията на общината ни.

Това са библиотеките, включени на първи етап на проекта. На втори етап е одобрена библиотеката към читалище „Ана Маймункова”- село Воден, а на трети кандидатства библиотеката към читалище „Никола Й. Вапцаров”-село Попово.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ