Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.03.2011]

РАБОТНА СРЕЩА ПО ТРЕВОЖНИ ПРОБЛЕМИ

На 23 февруари 2011 година от 10 часа във връзка със зачестилите напоследък престъпни деяния на територията на някои селища в община Болярово: кражби по домовете в селата Воден, Мамарчево, Стефан Караджово, както и убийството в село Попово, се проведе среща на общинското ръководство с оглавяващите полицейски структури в района.

Кметът на общината Христо Христов, заместник- кметът Жельо Желев и секретарят Нина Терзиева обмениха мнения по тревожни въпроси (провокирани от криминалните прояви на малолетни, непълнолетни, както и на по-възрастни лица) с началника на РУП- гр. Елхово Димитър Николов и началника на ПУ- гр. Болярово Петър Димитров. Двете страни се споразумяха за съвместни действия и постоянно оказване на помощ на органите на реда от страна на общинската власт. Това несъмнено би спомогнало за оптималното изпълнение на задълженията им. Хората се нуждаят от сигурност и закрила, а призванието на полицейските структури се изразява именно в това.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ