Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.02.2011]

С ВЕРЕН ПОГЛЕД СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ОБЩЕСТВОТО

Бинка Величкова

На 21 февруари 2011 година екссоциалният министър и настоящ депутат Емилия Масларова посети община Болярово. Макар и за кратко време,тя гостува най-напред на обитателите в защитеното жилище за възрастни хора в гр. Болярово. Разглеждайки уютните помещения и долавяйки задоволството на старите хора от полаганите за тях максимални и системни грижи, г- жа Масларова на свой ред изрази своите чудесни впечатления от видяното и чутото.

Малко по-късно се състоя среща с представители на различни прослойки от местното население: учители, членове на пенсионерския клуб в града, служители от общинската администрация, кметове и кметски наместници от региона, общественици, ръководители на различни институции.

Председателят на Общинския съвет А. Дженков откри срещата , предоставяйки на гостенката възможността да изрази своето становище по редица социални проблеми, които съпътстват обществото ни днес. С опитен, професионален поглед към тревожната реалност в социално-битов аспект, тя очерта една наистина нерадостна картина, подсказвайки евентуалните пътища за решаване на тези проблеми. Освен това не пропусна факта, че общинското ръководство тук е успяло да привлече много ресурси- с цел подобряване на живота на хората и на облика на общината като цяло.

Поставяйки акцента върху здравеопазването , образованието на подрастващите и младите хора, спокойните старини на хората в напреднала възраст, г-жа Масларова изтъкна,че тези области трябва да бъдат приоритети на всяко хуманно общество. Според нея сумата от 35 лева, изплащана като детски добавки е твърде малка, съпоставена с ръста на цените. Внесен е законопроект стойността им да нарасне на 50 лева, но не се знае дали ще бъде одобрен и приет от всички народни представители – парламентарният състав е твърде разнороден, а това нерядко се оказва причина за прокарването на благородни инициативи.

Друга тревожна тема е нарастването на безработицата – броят на незаетите лица се е увеличил с 240 хиляди, а това е крайно обезпокоително. Защото по този начин намалява покупателната способност на населението – факт, който рефлектира върху икономическото състояние на страната. Снижаването на раждаемостта също е в пряка връзка с условията на живот. Например през 2005 г. според статистическите данни са се родили 62 хиляди бебета. През 2009 г. броят им е 82 хиляди, а после отново ръстът на раждаемостта е спаднал значително.

Отливът на туристи от България напоследък (поради повишаването на данъците), е друг сериозен проблем.

Не бива да липсва консенсус между работодатели, работещи и синдикатите – тома винаги пречи при разрешаването на възникналите социални проблеми според нея.

Присъстващите узнаха,че предстоят парламентарни дебати по темата какви мерки ще предприеме правителството във връзка с непрекъснатото напоследък повишаване на цените. С изявлението по тези,а и други засегнати от нея въпроси в разговора се включи и кметът на общината Христо Христов. Той изтъкна,че по времето, когато министър на труда и социалната политика беше г-жа Масларова в нашата община са постъпили 920 хиляди лв. През този период бяха изградени наистина нужни социални обекти- в Болярово и в с.Воден.

Актуални въпроси поставиха на обсъждане със своите изказвания директорът на ОУ „Стефан Караджа” Димитър Дичев, кметът на село Мамарчево Марчо Добрев, Петко Христов(от с. Ружица), Христо Стоянов, Димитър Карагьозов и други граждани. Получи се интересен разговор, засягащ темата за постигнатото и нестореното все още в името на хората и тяхното лишено от сигурност битие.

След тази среща г-жа Масларова се отправи към село Воден , за да посети Дома за възрастни хора. Радушно посрещната от ръководството и домуващите там , както и от кмета на селото Елена Анева, тя имаше възможност не само да разгледа интериора , да се запознае със седмичното меню, но и да поговори с хората, изживяващи там по своя воля достолепната трета възраст. Споделяйки с височайшата гостенка, че живеят спокойно и задружно тук, където и битовите условия и взаимоотношенията с персонала са чудесни, старите хора искрено се радваха на нейното изпълнено с добронамереност гостуване при тях. А общинския кмет Х. Христов чувстват като близък приятел и всяко негово посещение в дома е приятно преживяване за тях. Той им представи новия секретар на общината Нина Терзиева . Тя също ще бъде в течение на проблемите в социалното сфера- съгласно длъжността, която изпълнява, а и в чисто човешки аспект.

Срещи като тази винаги остават следи в паметта. И помагат на надеждите да ги има. Защото без вярата в доброто изчезва сякаш и смисълът то да съществува.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ