Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.02.2011]

СРЕЩА РАЗГОВОР В ДВУИ – СЕЛО МАЛКО ШАРКОВО

Бинка Величкова

На 22 февруари 2011 г. се състоя среща разговор на общинския кмет Христо Христов и финансиста Мария Янчева със служителите и ръководството на ДВУИ – с. Малко Шарково. Любезно посрещнати от директора на дома Д. Георгиева, гостите от Болярово имаха възможност да запознаят присъстващите в залата с наличните възможности на общината сега относно подобряването на бита на хората тук – както на домуващите, така и на персонала, който работи в това социално заведение. Освен това г-н Христов изложи някои нови възгледи, до които са стигнали личности, занимаващи се със социални дейности в европейски мащаб и с приоритетите в тази насока.

Излагайки в цифри и икономически факти направеното досега, госпожа Янчева очерта една изцяло реалистична картина, в която прозира обаче загрижеността за хората, доколкото позволяват наличните ресурси. Безспорно трудовите възнаграждения на служителите тук са ниски. Но ще се търсят начини и форми за някакво стимулиране, като се вземат предвид и някои допълнителни фактори: трудовата дисциплина на съответните лица, степента на чувството им за отговорност, доколко способностите и действията им съответстват на длъжностната характеристика за определен вид труд и т.н.

Постепенно срещата прерасна в откровен разговор по проблеми, които вълнуваха хората: средства за работна облекло; заплащане на нощния труд; належащи ремонти в сградата, където се помещава медицинската служба; платеният годишен отпуск /т.е. брой дни според колективния трудов договор/; осветлението в района на дома; полага ли се допълнително възнаграждение на огнярите за вреден труд, тъй като парното е на твърдо гориво; въпроси, касаещи застраховането на персонала и т.н.

Бяха дадени изчерпателни отговори на поставените от служителите в дома въпроси. Пролича ясно желанието на кмета тези проблеми да бъдат своевременно разрешени. Заложени са средства за преасфалтиране на пътя от селото до ДВУИ, както и за частични ремонти в дома. Освен това още един блок ще бъде основно ремонтиран. Обмисля се препоръката на някои европейски организации домуващите, които са в състояние, да упражняват някаква трудова дейност. Ще бъде закупено работно облекло за всички. Няма пречки и за заплащането на нощния труд – по 8 часа занапред, а не по 7 часа, както досега.

Преди да отпътуват гостите разгледаха стаите на домуващите, а и други помещения. Бяха обсъдени конкретни въпроси с директора Дафинка Георгиева – по отношение на предстоящите ремонтни дейности, както и относно подобряване на външния облик /декоративни площи и съоръжения, пътеките и т.н./. А домуващите с топли усмивки и ръкостискания изпратиха господин Христов.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ