Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2011]

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Особено място през настоящата година заемат родовите и землячески срещи, събори, прегледи, годишнини...

Културният живот в община Болярово се организира съгласно Календар за културните дейности във връзка с принципите на Закона за закрила и развитие на културата за опазване и обогатяване на културно-историческото наследство и съхраняване на местните традиции и обичаи. Това се разбра от директора на дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” София Минева на четиридесет и второто заседание на местната власт. За 2011 г. той е наситен с отбелязване на бележити дати и годишнини от празничния национален и църковен календар. Важно място в него заемат местните празници и чествания. В училищата тържествено ще се отбележи 138-мата годишнина от обесването на Васил Левски – ще се подредят тематични кътове, ще се организира конкурс за рисунка в СОУ „Д-р Петър Берон”, ще се изнесат литературно-музикални програми в двете училища на територията на общината, а за малките читатели ще има „Уроци по родолюбие”. По инициатива на културните дейци в общината празнично ще се отбележат 133 години от Освобождението на България.

Тържествено ще бъде честван патронният празник на СОУ „Д-р Петър Берон” и на ОУ „Стефан Караджа”. Във връзка с Международния ден на ромите 8 април ще се проведе тържество в киносалона в гр. Болярово и в читалищата на съответните населени места в общината. На 23 април читалищата ще организират Международния ден на детската книга с литературно четене и среща с детски писател.

Без съмнение националният детски фолклорен събор „Върбова свирка свири” чертае облика на културния живот и е визитна картичка за общината в културен аспект както в региона на Югоизточна България, така и зад граница. На 4 юни предстои неговото четиринадесето издание. Както преди, и тази година се очаква съборът да бъде мост между поколенията, посланик на дружба и междукултурно сътрудничество.

Особено място в живота на община Болярово през настоящата година заемат родовите и землячески срещи, събори, прегледи, годишнини на учебно-възпитателни заведения и читалища, откриване и освещаване на църковни храмове, презентации на книги с истории на населените места, изграждане и откриване на паметни плочи на загиналите във войните. Културни събития с местно значение от такъв характер се предвиждат в селата Странджа, Воден, Крайново, Голямо Крушево, Мамарчево, Горска поляна и др. На 28 август ще бъде четвъртият общински събор “Белянката - 2011”, а на 26 октомври ще се реализира празникът на гр. Болярово.

Не на последно място са коледните тържества в училищата, десетият общински преглед на коледарските групи, както и благотворителната коледна изложба.

Културният календар дава ясна представа за богатия духовен живот, който всички заедно: община, читалища, училища и кметства - организират на територията на боляровския край.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ