Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2011]

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ КЪМ АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Бинка Величкова

На 18.02.2011 г., след поредното заседание на Общинския съвет в Болярово, се състоя обичайната месечна среща разговор на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници от съответните села на територията на общината.

Встъпителните думи на господин Христов внесоха успокоение сред присъстващите по въпроса относно изследванията за наличие на болестта шап сред домашните животни /овце, кози и т.н./. Резултатите са добри, не е установено наличие на такива случаи в района. Но трябва да бъде още повече завишен ветеринарният контрол.

Най-актуалният и най-тревожен въпрос според кмета на общината сега е преброяването на населението. В някои от селищата се явяват смущаващи като цифри разлики. Това трябва своевременно да бъде отстранено и балансът – възстановен. Мнения за причините относно тези числени разминавания изразиха Костадин Иванов /с. Голямо Крушево/, Трифон Милчев /с. Стефан Караджово/, Ангел Апостолов /с. Попово/, Ангелина Василева /с. Крайново/, Иванка Чалъмова /с. Странджа/, Иван Стоянов /с. Шарково/. Кметът на село Воден Елена Анева сподели някои полезни практики по този въпрос.

Секретарят на общината Нина Терзиева постави изискването да се направи опис на всички регистри по населени места, а после да бъдат предадени за съхранение тук. Биха могли да се изработят копия на регистрите, а после да бъдат върнати в кметствата. Допълнителното обсъждане на предложението предстои.

Съобщено беше освен това, че през месец март предстои среща с представителите на полицията – във връзка със зачестилите кражби по домовете в някои селища, а и по редица други тревожни въпроси, нуждаещи се от обсъждане. А някои от присъстващите кметове и кметски наместници отправиха и индивидуални питания към г-н Христов, които той обеща да проучи и да съдейства за разрешаването на съответните проблеми.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ