Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.01.2011]

МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА С КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА

Лора Величкова

На 28 януари 2011 г. заместник- кметът на община Болярово Жельо Желев проведе месечната оперативка с кметовете и кметските наместници на населените места на общината. Поради отсъствието по уважителни причини на кметът Христо Христов, господин Желев им обърна внимание на най-належащите проблеми за момента.

Първият въпрос, който обсъди с колегите си беше за осветлението в поверените им села, поиска да изготвят списък на броя осветителни тела.

Вторият въпрос, поставен от Ж.Желев беше във връзка с епизоотичната обстановка. Той сподели,че тя е доста сложна в момента и разчита,че кметовете и кметските наместници ще окажат пълно съдействие на ветеринарните специалисти, тъй като са длъжни да им дават всякаква информация.

Последният въпрос, засегнат от заместник-кметът беше за програмите по временната заетост- вече са назначени 10 човека на 4 часов работен ден, очакват се и още по ОСПОЗ. Предстои и друга програма, сподели Желев,но за съжаление отново на четиричасова заетост.

Накрая секретарят на община Болярово – Нина Терзиева помоли кметовете и кметските наместници за пълно съдействие на преброителите при предстоящото преброяване, защото, както е известно сроковете са много кратки.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ