Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.01.2011]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ О Б Я В Л Е Н И Е № АБ-11-8 /25.01.2011 Г.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ-11-8 /25.01.2011 г.

Управление С,УТ и БКС при община Болярово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че със Заповед № РД-5-70/24.01.2011 г.на Кмета на община Болярово е дадено разрешение за частично изменение на ПУП –план за регулация на кв.7 , по кадастралната карта на с.Ст.Караджово, област Ямбол

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ